Ima novi regulativa s obzirom na radno vrijeme i na profesije, koje su važne za sistemu u Saska-Anhalt

VonBemA

Ima novi regulativa s obzirom na radno vrijeme i na profesije, koje su važne za sistemu u Saska-Anhalt

Ima novi regulativa s obzirom na radno vrijeme i na profesije, koje su važne za sistemu u Saska-Anhalt. Regulative važe najprije do 19.04.2020. Tu ima malo rezime:

1. Dozvoljeno je raditi u nedelju i u praznične dane. U razdoblje od 8 tjedana morate dobiti nadoknadu u obliku jednog slobodnog dana.
2. Radno vrijeme može da se produži do 12 satova. Onda imate pravo na 60 min pauzu. Ako je Vaše radno vrijeme produženo, onda imate pravo na 11 satove vrijemu odmaranja bez prestanka.

Molim Vas, dokumentirajte tačno Vaše radno vrijeme. Za to možete koristiti ovaj dokument.

Über den Autor

BemA editor