Doradztwo

Poradnie i mobilne zespoły doradcze informują, doradzają i wspierają pracujących migrantów przede wszystkim w następujących kwestiach:

 • umowa o pracę
 • wynagrodzenie
 • ochrona przed zwolnieniem
 • czas pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • układ zbiorowy pracy

Nasze doradztwo prowadzimy w sposób poufny i bezpłatny. Każdy z naszych konsultantów posługuje się przynajmniej dwoma spośród następujących języków: język niemiecki, angielski, polski, rumuński, rosyjski, ukraiński, bułgarski i serbsko-chorwacki. W przypadku zapotrzebowania na inny język niż wyżej wymienione, mamy możliwość zapewnienia tłumacza.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • pracowników z UE pracujących w Saksonii-Anhalt
 • pracowników oddelegowanych (umowa o dzieło lub umowa zlecenie)
 • pracowników sezonowych
 • pracowników samozatrudnionych/z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w ramach swobody świadczenia usług i swobody osiedlenia się
 • pracowników z poza UE posiadający zezwolenie na pobyt związany z zatrudnieniem
 • migrantów pracujących ale nie należących do związków zawodowych