Start

Informujemy, doradzamy i wspieramy obcojęzycznych pracowników w sprawach pracowniczych. Zadaniem naszej poradni BemA jest to, by wszyscy pracujący w Saksonii-Anhalt“ byli bezpiecznie zatrudnieni, zgodnie z niemieckim prawem pracy.


W ostatnich latach liczba pracowników obcojęzycznych w Saksonii-Anhalt wzrosła. Są oni zatrudnieni na umowę o pracę/umowę o dzieło, przez agencje pracy do prac krótkookresowych/sezonowych lub delegowani przez polskiego pracodawcę. Słaba znajomość języka i niemieckiego prawa pracy sprawia, że nierzadko ci pracownicy, w tym pracownicy z Polski, słabo sobie radzą na lokalnym rynku pracy.

BemA jest poradnią dla migrantów pracujących na terenie całej Saksonii-Anhalt, która oferuje informację oraz doradztwo w zakresie prawa pracy i praw socjalnych. W naszym kraju federalnym wzrasta odsetek niepracujących przed wiekiem emerytalnym. Równocześnie gospodarka potrzebuje coraz więcej pracowników, zarówno pracowników z wykształceniem podstawowym, jak i wysoko wykwalifikowanych fachowców. Wszyscy oni powinni mieć możliwość zatrudnienia na uczciwych zasadach.

Informacyjna i edukacyjna oferta poradni BemA jest skierowana nie tylko do pracujących migrantów, ale też do multiplikatorów, doradców i firm. Działalność poradni BemA jest wspierana przez Radę Doradczą „Sprawiedliwe zatrudnienie dla migrantów i migrantek“, w której skład wchodzą ministerstwa, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Od sierpnia 2018 roku w poradni pracuje trzech doradców (pracujących w poradniach i mobilnych zespołach doradczych).