Kонсултация

Консултационните центрове и мобилните консултационни екипи информират, консултират и подпомагат работещи емигранти, особено по следните теми:

 • трудов договор
 • заплащане
 • закрила от уволнение
 • работно време
 • охрана на труда и здравето
 • тарифни договори

Консултацията е поверителна и безплатна. Нашите консултанти работят и говорят на много езици (немски, английски, полски, румънски, руски, украински, български и сърбохърватски). При нужда можем да предоставим и преводачи.

Нашите консултации са предназначени за:

 • работещи от страните членки на Европейският Съюз, които работят в Саксония-Анхалт в рамките на правото на свободно придвижване на работещите
 • изпратени работещи, които работят с договор за поръчка/изработка (Werkvertrag) или с договор за предоставяне на услуги (Dienstleistungsvertrag)
 • сезонни работници
 • лица, които работят самостоятелно/ с регистрирана дейност/ фирма (Gewerbe) в рамките на свободата за предоставяне на услуги и на установяване (Dienstleistungsfreiheit/ Niederlassungsfreiheit)
 • работещи от трети държави с разрешение за пребиваване с цел за работа
 • работещи емигранти, които не са членове в синдикатите