Начало

Ние от проекта BemA информираме, консултираме и подпомагаме на работещи емигранти по всички въпроси свързани с трудови правоотношения. Чрез предложенията си проекта BemA – Beratung migrantischer Arbeitskräfte допринася възможности за СПРАВЕДЛИВИ и СИГУРНИ трудови условия за всички работещи в Саксония-Анхалт. За тази цел BemA има многоезични информационни и консултационни структури, свързани с трудови и социално правни въпроси за работещи емигранти, в цяла Саксония-Анхалт.

В нашата федерална провинция расте броя на възрастните, които вече не работят. В същото време икономиката се нуждае от все повече работещи, от помагащи до високо квалифицирани специалисти, като при това трябва да се осигурят честни трудови условия за всички.

Така през последните години много емигранти започнаха работа в Саксония-Анхалт. Те работят на безсрочни трудови основи, като сезонни работещи, с договори за поръчка/изработка (Werkvertrag) или като работещи, предоставяни временно в помощ на друг работодател. Ние даваме информация за основните трудови права и възможността да се наложат собствените права. При това се противопоставяме активно срещу всички форми на експлоатация.

Чрез информативните и образователни предложения на проекта BemA се обръщаме превантивно и съпровождащо към работещи емигранти както и към мултипликатори, консултанти и предприятия. Под точката Новости ще намерите информации относно трудовото право, а под точката  Информация материали на различни езици.