Főoldal

Mi od projekata BemA pružamo radnicima migrantima informacije, savjete i podršku u pitanjima vezanim sa posao. Sa svojoj ponudi projekt BemA – Beratung migrantischer Arbeitskräfte dopriniješe PRAVEDNIM i SIGURNIM radnim uvjetima svih zaposlenika u Saksoniji-Anhaltu. Za to BemA ima višejezični i informativni strukturi za radnike migrante u Saksoniji-Anhaltu u radnim i socijalnim pitanjima.

U našoj pokrajini raste dio starijih ljude, koji ne rade. Istovremeno gospodarstvu su potrebni sve više zaposlenika, od pomoćnog radnika do visokokvalificiranog zaposlenika, pri čemu mora biti sigurno, da sve rade pod poštenim uvjetima.

Tako da su u posljednjim godinama sve više migrantima počeli posao u Saksoniji-Anhaltu. Oni su regularno zaposleni, rade sezonskim i pozajmljenim radnicima ili sa ugovorima po djelu (Werkvertrag). Mi informiramo na različitim jezicima o osnovama radnog prava kao i mogućnosti isposlovati svojih prava. Pri tome se suprotstavljamo protiv svaka vrsta eksploatacije.

Sa našoj ponudi informacije i obrazovanja hoćemo se obratiti preventivno i sa sprovođenjem radnicima migrantima kao i multiplikatorima, savjetnicima i poduzećima. Pod točki Novosti možete pronađi informacija o radnom pravu, a pod točki Informacija višejezični materijala.